Chcesz zmienić obecnego administratora wspólnoty?

Skontaktuj się z nami! Stawka już od 0,40zł/m2

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Własność to odpowiedzialność

Previous Next

W ramach usługi administrowania i zarządzania oferujemy między innymi:

 

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością:

rejestracja wspólnoty, założenie i prowadzenie konta bankowego, NIP, REGON, etc.
protokolarne przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji technicznej
prowadzenie miesięcznych rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości pomiędzy członków Wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami Wspólnoty Mieszkaniowej
comiesięczne dokonywanie odczytów wszystkich urządzeń pomiarowych znajdujących się na terenie nieruchomości
comiesięczne rozliczanie kosztów zużycia mediów w mieszkaniach tzn. ciepłej i zimnej wody oraz ogrzewania (jeżeli jest to możliwe)
prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
zawieranie w imieniu i na rachunek Wspólnoty umów na dostawę energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków,
o świadczenie usług wywozu nieczystości i ubezpieczenia nieruchomości
zawieranie w imieniu i na rachunek Wspólnoty umów o konserwację urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne (wideodomofony, bramy garażowe i wjazdowe na posesję, wentylacje garaży, kotłownie) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości części wspólnych obiektu
obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
organizowanie obsługi prawnej

Obsługa finansowa:

prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

przygotowanie projektów oraz planów zarządzania nieruchomością lub planów gospodarczych

sporządzanie bilansu rocznego i rocznych sprawozdań finansowych, a także bieżących informacji o poniesionych kosztach utrzymania i przychodach nieruchomości

windykacja należności (informacje, wezwania, upomnienia, pozwy sądowe w trybie uproszczonym, sprawy komornicze)

Obsługa techniczna:

Utrzymywanie całodobowego, przez wszystkie dni w roku, pogotowia lokatorskiego dla instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej, centralnego-ogrzewania, gazowej i elektrycznej

W przypadku zaistnienia awarii – niezwłoczne zabezpieczenie miejsca jej powstania i podjęcie działań w celu zminimalizowania ewentualnych szkód

Pilnowanie terminów i zlecanie przeglądów technicznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego

Zawieranie w imieniu Wspólnoty umów o roboty remontowe lub modernizacyjne nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne po przeprowadzeniu akcji ofertowej lub przetargu

Zawieranie w imieniu Wspólnoty umów o okresowe przeglądy nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Kontrola prawidłowości wykonywania zawartych umów.

Pomoc w tworzeniu, uruchomieniu i administrowaniu stron internetowych dla Wspólnoty