Chcesz zmienić obecnego administratora wspólnoty?

Skontaktuj się z nami! Stawka już od 0,40zł/m2

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Własność to odpowiedzialność

Previous Next

Funkcjonowanie każdej nieruchomości regulowane jest m.in następującymi aktami prawnymi:


 

Ustawa z dnia 24. VI. 1994r. O Własności lokali
Ustawa określa zasady ustanawiania odrębności lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli lokali oraz sposób sprawowania zarządu nieruchomością wspólną.

Pobierz

Ustawa z dnia 21. VIII. 1997r. O Gospodarce nieruchomościami
Ustawa określa zasady m.in. gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego, podziału nieruchomości oraz ich scalania, wyceny nieruchomości, działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami itd.

Pobierz

Ustawa z dnia 6. VII. 1982r. O Księgach wieczystych i hipotece
Ustawa określa m.in. prawa jawne z księgi wieczystej, ustrój ksiąg wieczystych, zakres obciążenia hipoteki itd.

Pobierz

Ustawa z dnia 7. VII. 1994r. Prawo budowlane
Ustawa normuje działalność obejmującą zasady projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, określa także zasady działania organów administracji publicznej w tym zakresie.

Pobierz

Ustawa z dnia 23. IV. 1964r. Kodeks cywilny
Reguluje stosunki cywilno-prawe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.IV.2002r.
W sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.VI. 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Pobierz

Dostępne akty prawne są plikami .PDF do ich otwarcia portrzebny jest Adobe Reader. Można go pobrać tutaj.